Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΣΑ
Γενικές Συνελεύσεις - Πεπραγμένα

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    

ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

Κύριοι  Συνάδελφοι,

 

Σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού του Συλλόγου μας, την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, Μητροπόλεως  52, 1ος όροφος,  με τα ακόλουθα θέματα :

 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης – Ψηφολέκτη.
  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017  -  Προϋπολογισμού 2018.
  3. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής  Επιτροπής.
  4. Έγκριση  Διοικητικού   Απολογισμού  2017.

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην ως άνω ημερομηνία συγκαλείτε :

 

1η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς νεότερη πρόσκληση την 21η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο  και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην ως άνω ημερομηνία συγκαλείτε :

 

2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς  νεότερη πρόσκληση την 28η Μαρτίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  4.00 μ.μ, ακριβώς στον ίδιο χώρο (Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Μητροπόλεως 52,  1ος όροφος) και με τα ίδια θέματα, η οποία και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

 

 

 

Σημείωση:  Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση έχουν τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του καταστατικού.