Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Πρωταρχικός στόχος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών είναι η αναβάθμιση της Αθήνας και της Αγοράς της και η αύξηση της επισκεψιμότητας της.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που στοχεύουν στην πολύπλευρη υποστήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων της Αθήνας καθώς και στην αναβάθμιση των υποδομών & του Δημοσίου χώρου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος αναπτύσσει δραστηριότητες που αποσκοπούν: 

  • Στην προσπάθεια βελτίωσης του δημόσιου χώρου της Αθήνας 
  • Στην προσπάθεια εμπέδωσης κλίματος ασφαλείας στους πολίτες και τους επισκέπτες της Πρωτεύουσας 
  • Στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης
  • Στην ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων, μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητάς τους και της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους,
  • Στην ανάδειξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των εμπορικών επιχειρήσεων και την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.
  • Στην δημιουργία «Δικτύωσης» επιχειρήσεων και καταναλωτών
  • Στη διαρκή ενημέρωση των εμπορικών επιχειρήσεων της Αθήνας για όλες τις εξελίξεις που τις αφορούν.