Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
επιταγή
Επικαιρότητα
Λειτουργία Αγοράς

Διαγραφή από την «ΤΕΙΡΕΣΙΑ Α.Ε» ακάλυπτης επιταγής η οποία εξοφλήθηκε εντός 30 ημερών από τη σφράγισή της

Εάν η επιταγή εξοφλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη σφράγιση της (αρ.40 παρ.1α εδ.β' Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ υποκαταστήματος τράπεζας εγκεκριμένης από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της Τράπεζας (επιπέδου Γενικού Διευθυντή) για την διαγραφή της επιταγής από το αρχείο λόγω εξόφλησης εντός της νομίμου προθεσμίας. Επίσης ο εκδότης δύναται να υποβάλει απευθείας στη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ το πρωτότυπο σώμα της επιταγής και υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου κομιστή αυτής περί εξόφλησης της εξαυτής απαίτησης η οποία να φέρει βέβαια χρονολογία με ημ/νια εντός της άνω προθεσμίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ www.tiresias.gr/faq/B1ii.html