Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ενισχυθείτε μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ!

Σας ενημερώνουμε ότι στις 04.06.2018 δημοσιεύθηκαν δύο νέα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Ψηφιακό Βήμα & το Ψηφιακό Άλμα (επισυνάπτονται). Τα δύο νέα προγράμματα αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ενίσχυση υφιστάμενων εμπορικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό, την τεχνολογική / ψηφιακή αναβάθμιση τους.

 

Επί της ουσίας τα δύο νέα προγράμματα είναι παραπλήσια σε όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής με βασική διαφοροποίηση το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων. Έτσι στο Ψηφιακό Βήμα ο προϋπολογισμός των σχεδίων μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€, ενώ στο Ψηφιακό Άλμα ο προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€.

 

Οι κυριότερες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση server, Η/Υ, scanner, εκτυπωτών, λογισμικών (crm, erp, κ.α.), δαπάνες για αναβάθμιση ιστοσελίδας & eshop, δαπάνες digital marketing και δαπάνη για μισθολογικό κόστος.

 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% επί των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η περίοδος υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε στις 11.06 και θα διαρκέσει έως τις 17.09.

 

Οι βασικότερες από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα δύο προγράμματα αφορούν στην υποχρέωση, οι επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι τις 31.12.2017 και να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6974931567, κ.Ανδρέα Κούκιο.