Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
εσα
Γενικές Συνελεύσεις - Πεπραγμένα

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου

 

 

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού του Συλλόγου μας, την 20η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, Μητροπόλεως  52, 1ος όροφος,  με τα ακόλουθα θέματα :

 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης – Ψηφολέκτη.
  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2018  -  Προϋπολογισμού 2019.
  3. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής  Επιτροπής.
  4. Έγκριση  Διοικητικού   Απολογισμού  2018.
  5. Εισήγηση  ανακήρυξης  Επίτιμου Προέδρου Ε.Σ.Α.

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην ως άνω ημερομηνία συγκαλείτε :

 

1η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς νεότερη πρόσκληση την 27η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο  και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην ως άνω ημερομηνία συγκαλείτε :

 

 

2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς  νεότερη πρόσκληση την 3η Απριλίου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  4:00 μ.μ, ακριβώς στον ίδιο χώρο (Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Μητροπόλεως 52,  1ος όροφος) και με τα ίδια θέματα, η οποία και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.

 

 

 

Σημείωση:  Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση έχουν τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του καταστατικού.