Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ε.Σ.Α
Γενικές Συνελεύσεις - Πεπραγμένα

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Αθήνα 31 Μαρτίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 43818 

 

Κύριοι  Συνάδελφοι,

 

Σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού του Συλλόγου μας, την 12η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, Μητροπόλεως  52, 1ος όροφος,  με τα ακόλουθα θέματα :

 

1.Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης – Ψηφολέκτη.

2.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2016  -  Προϋπολογισμού 2017.

3.Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής  Επιτροπής.

4.Έγκριση  Διοικητικού   Απολογισμού  2016.

5.Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου- Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

6.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας αρχαιρεσιών

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην ως άνω ημερομηνία συγκαλείτε :

 

1η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς νεότερη πρόσκληση την 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο  και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία στην ως άνω ημερομηνία συγκαλείτε :

 

2η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς  νεότερη πρόσκληση την 26η Απριλίου 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  4.00 μ.μ, ακριβώς στον ίδιο χώρο (Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Μητροπόλεως 52,  1ος όροφος) και με τα ίδια θέματα, η οποία και θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.

 

Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς

  Ο  Γεν. Γραμματέας                                                                          Ο  Πρόεδρος

              Σταύρος  Καφούνης                                                                     Νικόλαος Κογιουμτσής

 

 

Σημείωση:  Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση έχουν τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του καταστατικού.