Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Παρεμβάσεις

Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών στο σχέδιο νόμου που αφορά τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων».

 

Ζητήσαμε να γίνει αποδεκτό το δίκαιο αίτημά πολλών μελών μας, που αναγκάστηκαν κατά την περίοδο της κρίσης να προβούν σε διακοπή εργασιών, μη μπορώντας να σηκώσουν το βάρος των οφειλών τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Συγκεκριμένα, αφορά εταιρείες, ατομικές και άλλα νομικά πρόσωπα, με φυσική διακοπή εργασιών από το 2009 και εντεύθεν που τηρούσαν τις φορολογικές ή/και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο διακοπής και περιλαμβάνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ώστε να δύνανται να προβούν σε επανέναρξη των εργασιών τους.

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που αναφερόμαστε, δεν έχουν πτωχεύσει ούτε είναι αφερέγγυες. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έκαναν κανονική διακοπή λειτουργίας και τα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες αυτών εξυπηρετούν ακόμα την ρύθμιση των οφειλών τους.

Αυτό που ουσιαστικά ζητήσαμε, είναι να επανυπολογισθεί το τελικό οφειλόμενο ποσό, στην βάση του καταλογισμού του κεφαλαίου κατά τον χρόνο κλεισίματος της εταιρίας, χωρίς να προστεθούν τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις, επειδή συνήθως χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, δύσκολα τελικά κάποιος μπορεί να ανταπεξέλθει στον υπερδιπλασιασμό του πραγματικά οφειλόμενου ποσού.

Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάμε μεγάλο τμήμα αυτών των ανενεργών επιχειρηματιών να έχει μια δεύτερη ευκαιρία επανένταξης στην αγορά, αντίστοιχη με αυτή των πτωχευσάντων ή όσων καρπωθούν τα αντίστοιχα οφέλη του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

Ο Ε.Σ.Α ενημέρωσε όλους τους επαγγελματικούς φορείς όπως : ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ και ΒΕΑ κλπ., ώστε το αίτημα να στηριχθεί από όλους τους φορείς που εκπροσωπούν το εμπόριο.

Επίσης, ενημερώσαμε όλους τους Βουλευτές της αρμόδιας επιτροπής Βουλής, καθώς και όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου.

Τελικά, ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κος Παπαδημητρίου, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του νομοσχεδίου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται στο νομοσχέδιο, στις οποίες περιλαμβάνεται στην πρώτη θέση το αίτημα του Ε.Σ.Α.

 

Οι τέσσερεις αλλαγές είναι οι εξής :

1. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, θα μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό, εφόσον προηγουμένως έχουν υποβάλει δήλωση επανέναρξης εργασιών.

2. Προωθείται η εισαγωγή απλοποιημένης διαδικασίας δικαστικής επικύρωσης, για ορισμένες υποθέσεις, όπως είπε ο υπουργός. Συγκεκριμένα, όταν κατά την εξωδικαστική διαδικασία, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις και δεν υπάρχει διαγραφή οφειλής, μη συμβαλλόμενου πιστωτή, θα μπορούσε, η επικύρωση να γίνει από έναν δικαστή, χωρίς ακροαματική διαδικασία, με δυνατότητα πάντως, των συμβαλλομένων πιστωτών, να ασκήσουν ανακοπή.

3. Αναφορικά με την αναστολή της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, στόχος του υπουργείου είναι να τις συνδέσει χρονικά, όχι με την υποβολή της αίτησης, αλλά με την αποστολή των προσκλήσεων στους πιστωτές, αφού δηλαδή έχει προηγηθεί ο έλεγχος της ποιότητας της αίτησης.

4. Η τελευταία αλλαγή που προωθείται είναι η διεύρυνση των εργασιών που μπορούν να ανατεθούν στον εμπειρογνώμονα, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτές και η επαλήθευση των απαιτήσεων των πιστωτών, προκειμένου να δοθεί στη μειοψηφία των πιστωτών η δυνατότητα ελέγχου του ενδεχόμενου συμμετοχής εικονικών απαιτήσεων.