Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
προσφορές
Εκπτώσεις - Προσφορές

Αλλαγές στον τρόπο καθορισμού των προσφορών – εκπτώσεων!

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών έχει τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Μεταξύ άλλων προβλέπεται και η τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», έχοντας ως κυριότερες αλλαγές τα κάτωθι:

 

·         Αποσαφηνίζεται στον νόμο η έννοια των προσφορών, με ρητή παραπομπή στον ορισμό του κώδικα δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ενώ εισάγεται υποχρέωση σαφούς αναγραφής της αρχικής και της νέα μειωμένης τιμής των προϊόντων που διατίθενται σε προσφορά, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν, ενώ με τη διατήρηση του περιορισμού του ποσοστού (50%) των ειδών που πρέπει να διατίθενται σε προσφορά, λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και οι ανάγκες μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

·         Καθιερώνεται η δυνατότητα κάθε Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των Δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, να ορίζει μία περίοδο προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ένα μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

 

Με αυτή την ρύθμιση, ενισχύεται η ευελιξία των εμπορικών επιχειρήσεων αναφορικά με τη διάθεση περισσότερων ειδών σε προσφορά, ενώ λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Πηγή:  Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις.