Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δήμος Αθηναίων, δημοτικά τέλη
Επικαιρότητα
Λειτουργία Αγοράς

Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την 2138/2016 απόφασή του για τους επαγγελματικούς χώρους, πέραν του ισχύοντος επαγγελματικού συντελεστή 6,24 €/ τμ ετησίως που παραμένει ο ίδιος και στα πλαίσια της κατηγοριοποίησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όρισε για το 2017 διαφορετικούς συντελεστές χρέωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού, για επαγγέλματα που κατά κοινή παραδοχή παράγουν διαφορετική ποσότητα απορριμμάτων.

 

Προσέθεσε δύο νέους συντελεστές επαγγελματικών χώρων, με κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο, με τον συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού, να προσδιορίζεται στα 6,00 €/τμ ετησίως μειωμένος κατά 0,24 €'/™ έναντι του ανώτερου ισχύοντος.

 

Όσον αφορά τους επαγγελματικούς χώρους με κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες, ο συντελεστής τελών καθαριότητας και φωτισμού προσδιορίζεται στα 5,80 €/τμ ετησίως μειωμένος κατά 0,44 €/τμ έναντι του ανώτερου ισχύοντος.

 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στις ανωτέρω κατηγορίες, θα πρέπει ο λογαριασμός ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα της επιχείρησης (ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτών) ή του επαγγελματία-επιτηδευματία και να υποβληθεί σχετική αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας, προσκομίζοντας πρόσφατη βεβαίωση άσκησης δραστηριότητας από την ΔΟΥ, καθώς και το λογαριασμό ρεύματος που ηλεκτροδοτεί το ακίνητο στο οποίο ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα.