Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
δημοτική αστυνομία
Έρευνες

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας

 

Το ερευνητικό εργαλείο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης  διπλωματικής εργασίας του κ. Γεωργίου Βλάχου.