Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τουρισμός
Έρευνες

Οι διανυκτερεύσεις και όχι οι αφίξεις καθορίζουν τα τουριστικά έσοδα

 

Οι διανυκτερεύσεις και όχι οι αφίξεις καθορίζουν το ύψος των τουριστικών εσόδων της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που αναδεικνύει μελέτη του Sete Intelligence, με αφορμή το θόρυβο, που προκλήθηκε φέτος για τη σημαντική απόκλιση μεταξύ αφίξεων και εσόδων.

Όπως διαπιστώνει η μελέτη, η μέση ημερήσια δαπάνη έχει μείνει εντυπωσιακά σταθερή (€ 70 – 75) τα 10 τελευταία χρόνια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής έχει μειωθεί κατά -26% (από 10,7 σε 7,8 ημέρες), με την ΜΚΔ (Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη) να ακολουθεί κατά πόδας με -22% (από 746€ σε 580€).

 

Για φέτος, διαπιστώνεται, επίσης, γενικευμένη μείωση της ΜΚΔ και στις άλλες ανταγωνίστριες χώρες μέχρι τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο και Αύγουστο η τάση αυτή αντιστρέφεται στις ανταγωνίστριες χώρες, αλλά παραμένει στην Ελλάδα, Εάν η μείωση της ΜΚΔ στην Ελλάδα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είχε περιοριστεί στα επίπεδα του ανταγωνισμού, επισημαίνεται στη μελέτη, τα έσοδα των μηνών αυτώνθα ήταν αυξημένα κατά € 500 έως 550 εκ., δηλαδή δεν θα είχε υπάρξει μείωση εσόδων. Πιθανότατα, η υστέρηση αυτή του ελληνικού τουρισμού οφείλεται και στις προσφορές Last Minute, αν και για τελικό συμπέρασμα είναι απαραίτητο να συνυπολογίσουμε και τα στοιχεία των διανυκτερεύσεων όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Από την παράθεση των στοιχείων αφίξεων, εσόδων και διανυκτερεύσεων της Έρευνας Συνόρων από το 2005 έως και το 2015, διαπιστώνεται επίσης ότι εκτός από φέτος, απόκλιση εσόδων και αφίξεων έχει παρατηρηθεί και το 2007, το 2010 και το 2012, δηλαδή σε 4 από τις 12 χρονιές από το 2005. Τις ίδιες χρονιές υπήρξε επίσης απόκλιση των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων.

Αντίθετα, δεν υπάρχει ούτε μια χρονιά που να παρατηρείται απόκλιση εσόδων και διανυκτερεύσεων.

 

Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Phocuswright, η συνολική δαπάνη ανά άτομο από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία εμφανίζει σημαντική μείωση δαπάνης κατ’ άτομο σε Ευρώ, για τη χρονική περίοδο 2014-2016. Η θετική μεταβολή της ΜΚΔ (σε €) από τη Βρετανία μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην ανατίμηση της λίρας μεταξύ 2014 και 2016.  Ακόμα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία φαίνεται ότι οι κάτοικοι των σημαντικών αυτών αγορών μας έστρεψαν την δαπάνη τους από τα ταξίδια εξωτερικού στα ταξίδια εσωτερικού.

 

Όσον αφορά δημοσιεύματα για σύνδεση των εσόδων και της δοροδιαφυγής τουριστικών επιχειρήσεων επισημαίνεται ότι το επιχείρημα αυτό είναι απολύτως έωλο αφού η Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία προκύπτουν οι εκτιμήσεις ταξιδιωτικών εσόδων και αφίξεων βασίζεται αποκλειστικά σε ερωτηματολόγια σε επισκέπτες της χώρας. Οι επισκέπτες αυτοί δηλώνουν τί ξόδεψαν χωρίς να γνωρίζουν αν κάποιο μέρος της δαπάνης τους δεν δηλώθηκε από τις επιχειρήσεις στην εφορία. Άρα είναι παντελώς άτοπο να εξάγει κανείς με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Συνόρων της ΤτΕ το συμπέρασμα ότι τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν λόγω φοροδιαφυγής.

 

Επιπλέον, σε τεχνικό επίπεδο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε το Sete Intelligence από τους υπεύθυνους μελετητές της Έρευνας Συνόρων, η μεθοδολογία της δεν έχει αλλάξει από τότε που ξεκίνησε και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να υποθέσει κανείς ότι η απόκλιση τάσεων Εσόδων και Αφίξεων μπορεί να οφείλεται σε σφάλμα ή αλλαγή στον τρόπο μέτρησης.