Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θέματα του Εμπορικού & Ιστορικού κέντρου,  άμεσης αρμοδιότητας του  Υπουργού Προστασίας του πολίτη
Θέσεις ΕΣΑ

Θέματα του Εμπορικού & Ιστορικού κέντρου, άμεσης αρμοδιότητας του Υπουργού Προστασίας του πολίτη

Επισημάνσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, που αφορούν την αναβάθμιση του Εμπορικού Κέντρου της Αθήνας, με έμφαση στα ζητήματα της Ασφάλειας και της Προσβασιμότητας.

                 Παράνομο εμπόριο

- Λειτουργία του «Συντονιστικού  κέντρου αντιμετώπισης παρεμπορίου» (ΣΥΚΑΠ) βάσει νόμου       4155/2013.

 - Κατάσχεση και καταστροφή  προϊόντων παράνομου εμπορίου. Νόμος 4155/2013,  Άρθρο 39.

             - Παράνομοι μικροπωλητές σε εμπορικούς άξονες, εισόδους μετρό  και σε χώρους έξω από

               εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

            Πορείες, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Ειδικά για τις πορείες στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να είναι ευθύνη των οργανωτών η διαφύλαξη της νομιμότητας και της ασφάλειας, όσον αφορά στην ελεύθερη έκφραση των πολιτών και καθήκον της ΕΛ.ΑΣ η διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας της περιουσίας των πολιτών, των πολιτισμικών μνημείων και της ελεύθερης πρόσβασης στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Ολιγάριθμες συγκεντρώσεις δεν θα πρέπει να αποκλείουν την ελεύθερη διακίνηση των οχημάτων και των πολιτών.

Τέλος, ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αποκλεισμό εκτεταμένων περιοχών περιμετρικά του σημείου διαμαρτυρίας καθώς και τη λήψη μέτρων μεγάλης χρονικής διάρκειας πριν και μετά το πέρας των πορειών.

 

          Τροχαία Αθηνών

- Παράνομο παρκάρισμα/ Στοές /Πεζόδρομοι / Κοινόχρηστοι χώροι.

  Συντονισμός των αρμόδιων φορέων για επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον μη

  σαφή χαρακτηρισμό δρόμων και πεζοδρόμων.

- Έλεγχος της κίνησης των οχημάτων εντός πεζοδρόμων / Στοών / Κοινόχρηστων χώρων.

- Επιτήρηση στην ώρα αιχμής, σημαντικών διασταυρώσεων και κόμβων στο κέντρο της Αθήνας.

-Συνεργασία με Δ. Αθηναίων για οριοθέτηση επιπλέον θέσεων στάθμευσης για

  δίκυκλα.

             -Τροφοδοσία καταστημάτων. Αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας,

  δημιουργούν σοβαρά προβλήματα  στην τήρηση ενός σαφούς και λειτουργικού πλαισίου.

 -Χωροθέτηση θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων . Έλεγχοι για παράνομο

   παρκάρισμα οχημάτων σε  χωροθετημένες θέσεις στάσης  τουριστικών λεωφορείων. 

Σε όλα τα προαναφερθέντα, το ζητούμενο είναι η πρόληψη των παραβάσεων,  που γίνεται εφικτή μόνο δια της παρουσίας των οργάνων της τάξης και όχι η καταστολή ή η επίδοση κλήσεων μετά την τέλεση της πράξης.

 

             Καταγραφή Παραβατικών πρακτικών στο κέντρο της Αθήνας

 

      *  Τοξικοεξαρτημένα άτομα, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

      *  Παραβατικότητα στην Τουριστική περιοχή ,ενόχληση των επισκεπτών στην τουριστική περιοχή.

      *  Παράνομοι μικροπωλητές

      *  Διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

      *  Διακίνηση κλεμμένων προϊόντων (κινητά κ.ά.)

      *  Λειτουργία παράνομου τζόγου. 

       * Εκδιδόμενες γυναίκες (Πλ. Βάθη -Σωκράτους – Χαλκοκονδύλη – Γ’  Σεπτεμβρίου).

       * Επαίτες.

 

            Έλεγχος καταστρατήγησης ωραρίων λειτουργίας καταστημάτων, ειδικά τις Κυριακές. 

Πλήθος καταστημάτων (επί το πλείστον αλλοδαπών) παραμένουν ανοικτά εκτός του νόμιμου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.