Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θέσεις για φορολογικά θέματα
Θέσεις ΕΣΑ
Παρεμβάσεις

Θέσεις για φορολογικά θέματα

Οι θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, συμπεριλήφθησαν στο κοινό κείμενο προτάσεων που απέστειλε η συντονιστική επιτροπή Φορέων στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής :

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ

Προς

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά

Κοινοποίηση:

- Πρόεδρο της Βουλής , κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Μεϊμαράκη

- Υπουργό Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα

- Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Μαυραγάνη

- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη

 

Αθήνα, 21-02-2014

 

Κείμενο προτάσεων προς συζήτηση που αφορούν τα πρόστιμα, τον ΚΦΔ, Ασφαλιστικά και αλλά θέματα της φορολογίας εισοδήματος

 

Γενικά αρχές που πρέπει να ισχύσουν :

1. Θεσμοθέτηση ενός πάγιου, απλού φορολογικού συστήματος τόσο για τη φορολογία του εισοδήματος όσο και για τους έμμεσους φόρους.

2. Ενσωμάτωση των αρχών αναδιανεμητικής δικαιοσύνης στο φορολογικό σύστημα ώστε να γίνεται σεβαστή η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αρχή της φοροδοτικής ικανότητας.

3. Μείωση των διοικητικών βαρών που απορρέουν από την υλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.

4. Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις από ίδια κεφάλαια.

5. Εξορθολογισμός των υπερβολικών και παράλογων προστίμων φορολογικών και ασφαλιστικών ακόμα και για μικρές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

6. Ελκυστικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για νέους επιχειρηματίες, καθώς αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για την ελληνική οικονομική ιστορία, αλλά και για την Ευρωζώνη, το θλιβερό ποσοστό των ανέργων στο 28% και ότι 6 στους 10 νέους είναι σήμερα άνεργοι.

7. Προσαρμογή της τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που μειώνει την υποχρεωτική διάρκεια μίσθωσης από 12 σε 3 έτη με τις κατά περίπτωση ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις και όχι με αναδρομική ισχύ.

 

Ποινολόγιο Ν.4174/2013 :

Πλήρης και ολοκληρωτική αναδιάρθρωση του άρθρου 19 και των 54 έως 61 άρθρων του 4174/2013.

1. Βασική αρχή που πρέπει να διέπει την επιβολή των προστίμων είναι η αρχή της αναλογικότητας και να λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης σε συνάρτηση με το ύψος της παράβασης.

2. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο ανώτατου προστίμου το οποίο να μπορεί να πληρωθεί από τις επιχειρήσεις και φορολογουμένους και όχι να αθροίζει στα δημόσια ταμεία απλώς βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Το ποσοστό άλλωστε εισπραξιµότητας είναι ήδη πολύ χαμηλό.

3. Δεν πρέπει να τιμωρείται καμία διορθωτικού χαρακτήρα δήλωση (τροποποιητική) όλων των φορολογιών, είτε οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος είτε σε λάθος συστήματος. Δεν πρέπει να εξετάζεται στην διόρθωση η ύπαρξη ή μη καταβολής φόρου

4. Στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις να υπάρχει η προβλεπόμενη επιβολή τόκου για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο το 60 % του κυρίου φόρου και χωρίς άλλο πρόστιμο εκπροθέσμου καταβολής Άρα η διάταξη του άρθρου 57, του ν. 4174/2013 πρέπει να καταργηθεί.

4α. Για το άρθρο 54 , μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή όποιας άλλης δήλωσης να επιβάλλεται πρόστιμο max 50 €.

5. Στις διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις να μην επιβάλλεται κανένα πρόστιμο εάν δεν οφείλεται φόρος ή εάν οφείλεται φόρος μόνο ο τόκος του άρθρου 53.

6. Κατάργηση του άρθρου 59 του ΚΦΔ, που προβλέπει 100% ποινή σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μία μέρα για παρακρατούμενους φόρους.

7. Πρέπει να υπάρχει, σύνδεση ποινής και απόκρυψης συναλλαγής σε κάθε περίπτωση που αφορά μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων, με καθορισμό κατώτερου ορίου και σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται το ύψος της απόκρυψης και το ποσοστό ωφέλειας που είχε ο παραβάτης.

8. Για τις διαδικαστικές παραβάσεις οι ποινές να είναι με καθορισμένο ποσό ανάλογα με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, και μία ανά έτος . Στην σημερινή οικονομική συγκυρία αυτά τα ποσά είναι μεγάλα.

9. Απεμπλοκή των τρίτων προσώπων του άρθρου 60 από την επιβολή προστίμων από τον ΚΦΔ εκτός εάν αποδεδειγμένα προκύψει δόλος.

 

Λοιπά σημαντικά θέματα :

1. Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να κρίνεται από επιτροπές σε επίπεδο περιφέρειας στις οποίες θα συμμετέχουν οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς και όχι μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες ,δεν είναι αντικειμενική κρίση αυτή. Επίσης δεν πρέπει να καταβάλλεται το 50% των καταλογισθέντων. Θα πρέπει να επανέλθει η επιτροπή του παλαιού άρθρου 70.

2. Άμεση επαναφορά του Διοικητικού Συμβιβασμού για όλες τις φορολογίες και πρόστιμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να πληρωθούν τα πρόστιμα που προκύπτουν από τους ελέγχους. Αλλιώς οι επιχειρήσεις οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο και το Δημόσιο το μόνο που θα κερδίσει είναι η συσσώρευση ανείσπρακτων ποσών προστίμων.

3. Όσο αφορά τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου αλλά και τους ελέγχους των τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να γραφούν κανόνες εμπλοκής και ελέγχου ( αντικειμενική διαδικασία ) για να μην οδηγούνται οι έλεγχοι σε αξιοποίηση στοιχείων που δεν είναι σωστά. Στις περιπτώσεις ελέγχων καταθέσεων συλλήβδην ότι κατάθεση υπάρχει θεωρείται αποκρυβείσα φορολογητέα υλη κάτι που στην πράξη δεν ισχύει.

4. Θέματα που αφορούν το Επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού να λύονται (να επανέλθουν στην αρμοδιότητα) από το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να προχωρήσει άμεσα η νομοθετημένη με τον Ν.3842/2010 Πιστοποίηση του Επαγγέλματος προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και των επιχειρήσεων.

5. Επιβράβευση του σωστού φορολογούμενου όταν δεν έχει παραβάσεις και έχει εξοφλήσει όλους τους φόρους του.

 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις:

1. Αν είναι ανάγκη για τον αυτόματο ή τυποποιημένο έλεγχο αιτήσεων επιστροφών ΦΠΑ προς στις επιχειρήσεις, να υποβάλλονται οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών από όλους τους υπόχρεους σε μικρότερο του έτους διάστημα. Προτείνουμε, ως τεχνικά εφικτό, να υποβάλλονται κάθε τρίμηνο και στο τέλος του τέταρτου μήνα (και όχι μηνιαίως διότι δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό όφελος ενώ αυξάνουμε υπέρμετρα το διοικητικό κόστος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από Λογιστικά Γραφεία.) .

2. Καθορισμός ορίου υποβολής των παραπάνω συγκεντρωτικών το ποσό των 300 ευρώ.

3. Κατάργηση της διάταξης Ν.4172/2013 (άρθρο 23 περίπτ. β) όπου αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών άνω των 500 € εάν δεν εξοφληθούν μέσω τραπεζικού συστήματος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση ως δαπάνες. Στην παρούσα συγκυρία μόνο γραφειοκρατικά προβλήματα θα φέρει. Η ποινή της παραπάνω διάταξης είναι εξωφρενική ενώ εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις του ΚΦΑΣ για αντίστοιχη υποχρέωση μόνον για παραστατικά άνω των 3.000€ μεταξύ επαγγελματιών και 1.500 € για πωλήσεις σε ιδιώτες. Εδώ πρέπει να τονίσουμε τα πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν για να γίνει κατανοητό:

• Οι επιχειρήσεις δεν έχουν ευχέρεια μετρητών για κατάθεση στους λογαριασμού όψεως, διότι πολύ συχνά δεν υπάρχει κοντινό υποκατάστημα τραπέζης στον τόπο συναλλαγής.

• Οι τράπεζες δεν δίνουν μπλοκ επιταγών ούτε πιστωτικές κάρτες στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Χρεωστικές κάρτες προϋποθέτουν καταθέσεις μετρητών

• Δεν έχει ληφθεί υπόψη η γεωγραφική ιδιαιτερότητα που έχει η χώρα (νησιά , μικρά χωριά κλπ)

• Δεν έχει διευκρινιστεί τι γίνεται με τις μακρόχρονες εξοφλήσεις .

• Μετατρέπει η διάταξη αυτή τα απλογραφικά βιβλία σε διπλογραφικά με κόστος και γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις.

• Δεν έχει διατυπωθεί ποιός είναι υπεύθυνος να κάνει την αναμόρφωση καθώς η εξόφληση αφορά και πάνω από δύο χρήσεις (κατάργηση αυτοτέλειας χρήσεων) και αλλά πολλά προβλήματα.

 

Θέματα Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ:

1. Άμεση μείωση φορολογικών συντελεστών για Εισοδήματα από Επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.4172/2013 στα όριο των προγραμματικών εξαγγελιών της κυβέρνησης (15%) .

2. Πλήρης συμψηφισμός της ζημίας του φορολογουμένου με τα υπόλοιπα εισοδήματα του ακόμα και με τα τεκμαρτά εισοδήματα και μεταφορά του υπολοίπου στον επόμενο χρόνο, διότι όπως ισχύει τώρα με τον 4172/2013 δεν γίνεται αλγεβρικό άθροισμα των εισοδημάτων. Δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις χάνουν την ζημία ακόμη και όταν φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο.

3. Το μέτρο των αποδείξεων πρέπει να ισχύσει για το σύνολο των φορολογουμένων και όχι μόνο για τους μισθωτούς. Δεν αναφερόμαστε μόνον στην αντισυνταγματικότητα αλλά κυρίως στο Δημόσιο συμφέρον από απώλεια φόρου και ΦΠΑ. Η ποινή για τη μη συγκέντρωση του οριζόμενου ποσού αποδείξεων, να καθοριστεί στο 10% ίσως και λιγότερο.

4. Η κατάργηση του ορίου απαλλαγής 150.000,00€ και των εξαιρούμενων κατηγοριών που υπήρχαν για την σύνταξη απογραφής από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προσθέσει μόνο κόστος σε αυτές χωρίς ουσιαστικό φορολογικό αποτέλεσμα. Στα όριο τήρησης των απλογραφικών βιβλίων (πρώην Β΄ κατηγορίας) πρέπει να μπορεί να επιλέγει η επιχείρηση αν θα κάνει απογραφή ή θα έχει ένα τεκμαρτό ποσοστό αγορών σαν απογραφή. Το αποτέλεσμα για τα φορολογικά έσοδα θα είναι θετικότατο (βλ. φορολόγηση φαρμακείων) .

5. Η ημερομηνία υποβολής των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ πρέπει να επανέλθει στην 26η του μήνα από την 20η.

6. Ενιαία ημερομηνία υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία σε επίπεδο τριμήνου για όλους.

7. Επαναπροσδιορισμός φετινών καταληκτικών ημερομηνιών δηλώσεων και μετάθεση προθεσμιών κατά ίσο χρόνο σε περίπτωση μη έγκαιρης λειτουργίας του συστήματος.

8. Πρόβλεψη με νομοθετική ρύθμιση παράτασης προθεσμιών παντός είδους για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας (π.χ. ασθένεια) τόσο στις επιχειρήσεις όσο σε Πιστοποιημένους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και Λογιστικά Γραφεία.

9. Άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής των Λογιστών –Φοροτεχνικών είναι θέμα ασφάλειας διενεργείας συναλλαγών όλου του Υπουργείου Οικονομικών και όχι ένα απλό κλαδικό αίτημα.

10. Θεσμοθέτηση του ορίου των 250 € για την δήλωση των τόκων στην φορολογική δήλωση για να μην οδηγηθούν πολλά προστατευόμενα μέλη σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης και υπαγωγή στην φορολόγηση των τεκμηρίων, αλλά και στην υποχρέωση κατοίκων εξωτερικού για φορολόγηση στην Ελλάδα λόγω εσόδων από τόκους από μικρούς καταθετικούς λογαριασμούς που διατηρούν, ακόμη, στην Ελλάδα.

11. Κατάργηση των διατάξεων για την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης συναλλαγών των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία.

12. Μη υπαγωγή των επιχειρήσεων που φορολογούντο στο παρελθόν τεκμαρτώς στις διατάξεις επαύξησης περιουσίας του ν. 3888/2010 μέχρι και την χρήση του 2013 διότι η φορολόγηση τους ήταν τεκμαρτή και μέσω αφορολόγητων επιδοτήσεων οπότε η λειτουργία της διάταξης αυτής θα οδηγήσει σε στρεβλές καταστάσεις καθώς δεν τηρούσαν στοιχεία εσόδων – εξόδων.

 

Υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων και μεριδίων:

1. Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας των ακίνητων που διακρατήθηκαν από τον ιδιοκτήτη τους για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών, όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η σημερινή συγκυρία που ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ κάποιους να εκποιήσουν ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κανέναν.

2. Για τα ακίνητα που αποκτώνται από 1-1-2013 και μετά να λειτουργεί ο φόρος υπεραξίας, όπου θα υπάρχουν πλέον τιμές σε κάθε περίπτωση.

3. Οι δηλώσεις, το Ε9 και η καταβολή του φόρου να γίνεται με την μεταβίβαση αυτόματα και ηλεκτρονικά.

4. Κατάργηση της υπεραξίας μεταβίβασης όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μορφής και διατήρηση του φόρου μόνο των επιχειρήσεων που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές και είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η παραμονή στην επιχειρηματικότητα είναι άθλος πλέον με τις σημερινές συνθήκες και δεν πρέπει η μεταβίβαση στην «επόμενη γενιά» να φορολογείται , άλλωστε είναι ο μόνος πλέον λόγος μεταβίβασης επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις «γράφουν» ζημιές πλέον και όχι υπεραξίες.

 

Παρακρατούμενοι φόροι:

1. Άμεσα πρέπει το Υπουργείο να εκδώσει ερμηνευτική εγκύκλιο ή τροποποίηση νόμου , σε ποιες, καθοριζόμενες με ακρίβεια, περιπτώσεις επαγγελματικών δραστηριοτήτων διενεργείται παρακράτηση φόρου, δεδομένου ότι οι διατάξεις είναι παντελώς ασαφείς .

2. Καμία υποχρεωτική παρακράτηση φόρου δεν πρέπει να διενεργείται σε τιμολόγια κάτω των 300 ευρώ, γιατί η παρακράτηση σε μικροποσά δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία και κόστος στις επιχειρήσεις και επίσης το κόστος του ελέγχου καταβολής ή μη σε μικροποσά είναι μεγάλο, ενώ στερεί την αγορά από κεφάλαια κίνησης για έσοδα που πιθανότατα θα είναι και αφορολόγητα.

3. Η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου να είναι δυνητικά πληρωτέα από την έκδοση του παραστατικού, μισθοδοσίας ή πληρωμής στον δικαιούχο καθώς το διοικητικό κόστος παρακολούθησης της υποχρέωσης είναι τεράστιο .

 

Ασφαλιστικά θέματα:

1. Να καταργηθεί το πρόστιμο των 10.550 € του άρθρου 2 του Ν.4225/2014, που επιβάλει το ΙΚΑ, όταν δεν συμπεριλαμβάνεται εργαζόμενος στις ΑΠΔ/ΙΚΑ διότι υπάρχει δήλωση στο σύστημα για την πρόσληψη, το οποίο πρέπει επιτέλους να ενοποιηθεί το έντυπο της πρόσληψης με την κατάσταση Εργασίας, καθώς μπορεί από παραδρομή ή λόγω ασθένειας ή τεχνικού λάθους να κλείσουν επιχειρήσεις.

2. Εξορθολογισμός των υπερβολικών και παράλογων προστίμων της τήρησης ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας για μικρές και τυπικές παραβάσεις και ανθρώπινα λάθη που εύλογα αποδεικνύονται από τον καλόπιστο τρίτο.

3. Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του βιβλίου των νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ διότι δεν χρειάζεται πλέον εφόσον η πρόσληψη στέλνεται ΠΡΙΝ την ανάληψη εργασίας.

4. Να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του «Εργόσημου» για έκτακτη απασχόληση για περιορισμένο αριθμό ημερών στα επισιτιστικά επαγγέλματα.

 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών)

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε ( Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνων Ελλάδας )

Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου)

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. (Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων)

Σύλλογος Συμβολαιογράφων Αθηνών

Ομοσπονδία Κτηματομεσιτών Ελλάδας

Ο.Β.Ε. (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας )

ΕΕΑ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Ε.ΒΕ.Π. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς)

Ε.Ε.Π. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά)

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά