Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πάρκο Παρεμπορίου το Πεδίο του Άρεως!
Επικαιρότητα
Παρεμβάσεις

Πάρκο Παρεμπορίου το Πεδίο του Άρεως!

Η λειτουργία Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου στο Πεδίο του Άρεως, περιγράφεται στην προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρεια Αττικής, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ( www.patt.gov.gr) στις 18/11/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 749/2013 κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996.

 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι, όπως ρητά προβλέπεται και στο άρθρο 1 της προκήρυξης, «να αναπτυχθεί Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο, με παιγνίδια και λυόμενες κατασκευές που θα συγκροτούν την εικόνα ατμοσφαιρικού χωριού με εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης και θα ανταποκρίνεται στο πνεύμα των Χριστουγέννων».

 

Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας εύρισκε σύμφωνο τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών γιατί θα ενίσχυε την πολύπαθη αγορά της οδού Πατησίων και της γύρω περιοχής. Επίσης θα έδινε την δυνατότητα στα παιδιά και τις οικογένειες της ευρύτερης περιοχής αλλά και όλου του λεκανοπεδίου να επισκεφθούν  το πάρκο με σκοπό να αναδειχτεί ο χώρος σε σημείο αναφοράς πολιτισμού, τεχνών, αναψυχής καθώς και αναβίωσης παραδοσιακών  χριστουγεννιάτικων εθίμων, παραμυθιών και χορών της χώρας μας.

 

Ήδη, όμως,  διαπιστώσαμε με έκπληξη, κατόπιν αλλεπάλληλων καταγγελιών των μελών μας, ότι στο χώρο του πάρκου διαμορφώνονται οι υποδομές για τη διενέργεια εκτεταμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από την « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.» που τελικά ορίσθηκε ως μόνος  πλειοδότης του διαγωνισμού,  με την υπ’ αριθμ. 2832/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συνεδρίασε στις 10/12/2013.

Το ποσοστό που καλύπτουν τα περίπτερα των μικροπωλητών σε σχέση με τα διαθέσιμα 3,5 στρέμματα του πάρκου δείχνουν την πραγματική διάθεση των οργανωτών να μετατρέψουν των χώρο του πάρκου σε μία τεράστια παραλαική και όχι όπως ρητά ορίζει η προκήρυξη σε Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο.

 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη όλα τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών δηλώνει ότι:

·         Επειδή απαγορεύεται η λιανική πώληση εμπορευμάτων χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

·         Επειδή, η υπαίθρια πώληση εμπορευμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το Ν. 3377/2005 και τον Αγορανομικό Κώδικα.

·         Επειδή, κατά τους όρους της υπ’ αριθμόν 749/2013 Προκήρυξης για τη Διενέργεια του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μοναδικός σκοπός του θεματικού πάρκου είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν πόλο έλξης και θα ανταποκρίνονται στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

·         Επειδή, μεθοδευμένα, πλήττονται άμεσα τα συμφέροντα των μελών μας.

 

ΚΑΛΕΙ  την περιφέρεια Αττικής όπως διασφαλίσει ότι η λειτουργία του θεματικού πάρκου θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την υπ’ αριθμ. 749/2013 προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού και ότι δε θα πραγματοποιηθούν παράνομες εμπορικές δραστηριότητες, άλλως και σε περίπτωση καταστρατήγησης του νόμου, σας ΔΗΛΩΝΕΙ  ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και θα απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική αρχή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των μελών μας.