Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εκπτώσεις, Κυριακές
Εκπτώσεις - Προσφορές
Ωράριο - Κυριακές

Εκπτώσεις - Κυριακές...Τι αλλάζει

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει τους συναδέλφους εμπόρους και το καταναλωτικό κοινό ότι βάσει του Ν.4177/08.08.2013 θεσμοθετήθηκε η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα η αυλαία της εν λόγω εκπτωτικής περιόδου θα ανοίξει την Παρασκευή 01.11 και θα κλείσει το Σάββατο 09.11.

 

Βάσει του ίδιου νόμου τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά:

 

  • την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή στις 03.11 και με προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας 11:00-18:00

 

  • τις 2 Κυριακές πριν την ημέρα των Χριστουγέννων, ήτοι 15.12 και 22.12.

 

Όσον αφορά το Ν.4177/08.08.2013 και την Υπουργική Απόφαση με αριθ.Α2-861 (αρ. φύλλου 2044/22.02.2013) επισημαίνουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν το σύνολο του εμπορικού κόσμου και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής καθώς απαιτείται άμεση προσαρμογή στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες οφείλουν να τηρούν τα κάτωθι:

 

• Τήρηση πινακίδων ( Άρθρο 7)

 

• Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Άρθρο 9)

 

• Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή (Άρθρο 10)

 

• Εκπτώσεις – Προσφορές (Άρθρο 15)

 

• Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές (Άρθρο 16)

 

• Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις

 

Κυριακές (Άρθρο 21)

 

Και όσον αφορά την Υπουργική Απόφαση τα εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

 

Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

 

Άρθρο 2 Ενδείξεις επί των πινακίδων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ − ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 68 Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)

 

Άρθρο 70 Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ − ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3. ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ − ΔΕΡΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

• Άρθρο 98 Προωθητικές Ενέργειες

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου και διατυπώστε τυχόν ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@esathena.gr