Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ερώτηση Ε.Σ.Α προς τον Γεν.Γραμμ.Εμπορίου κ.Κομνηνό για νομιμότητα πρακτικής οικείου Επιμελητηρίου
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
Παρεμβάσεις

Ερώτηση Ε.Σ.Α προς τον Γεν.Γραμμ.Εμπορίου κ.Κομνηνό για νομιμότητα πρακτικής οικείου Επιμελητηρίου

 

Η επιστολή έχει ως κάτωθι :

 

"Βάση του νόμου 3419/2005 και κοινών υπουργικών αποφάσεων καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται, μέσω των επιμελητηρίων, να απογραφούν και να δηλώσουν κάθε μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ., καταβάλλοντας τέλος ποσού δέκα (10) Ευρώ.

 

Επειδή ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας έχει πληροφορηθεί από μέλη του, ότι προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξυπηρετηθούν από το οικείο επιμελητήριο, υποχρεώνονται να εξοφλήσουν, εφ’ άπαξ ή σε δόσεις, τις οφειλόμενες συνδρομές προηγούμενων ετών, έτσι ώστε να λάβουν την βεβαίωση της οποιασδήποτε μεταβολής και στη συνέχεια να την προσκομίσουν εμπρόθεσμα στην οικεία Δ.Ο.Υ., παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η ανωτέρω πρακτική είναι νόμιμη και βάση ποιάς διάταξης προκύπτει;

Ως επιβλέπουσα αρχή, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας".