Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καταγγελία Ε.Σ.Α για παράνομη λειτουργία έκθεσης στο χώρο του μετρό Συντάγματος
Παρεμβάσεις

Καταγγελία Ε.Σ.Α για παράνομη λειτουργία έκθεσης στο χώρο του μετρό Συντάγματος

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επανέρχεται και καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη παράνομη πρακτική της Ανώνυμης Εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.», η οποία εκμισθώνει τον χώρο πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό μετρό του Συντάγματος για λιανική πώληση προϊόντων.

Επειδή :

•Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Κ1 3508/29.12.2011, απαγορεύεται ρητά η λιανική πώληση εκθεμάτων εντός του χώρου διεξαγωγής της έκθεσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

•Στην προηγούμενη έκθεση τροφίμων στο σταθμό μετρό Συντάγματος (11-13.04.2013) διαπιστώθηκε πληθώρα παραβάσεων, κατόπιν ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

•ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΜΕΣΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θέτει προ των ευθυνών της την Εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.».

•Η Εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» καλείται να συμμορφωθεί στις διατάξεις του νόμου και να παραχωρεί τον εκθεσιακό χώρο του μετρό Συντάγματος αποκλειστικά και μόνο για έκθεση και επ΄ ουδενί για πώληση προϊόντων σε καταναλωτές, ιδιαίτερα χωρίς την τήρηση στοιχειωδών υγειονομικών προϋποθέσεων.

Σε αντίθετη περίπτωση και προς διαφύλαξη των συμφερόντων των νόμιμα δραστηριοποιούμενων συναδέλφων μας, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, μέχρι τελικής δικαίωσης.