Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πάμε Αθήνα Συμφέρει
Εκδηλώσεις

Πάμε Αθήνα ΣΥΜΦΕΡΕΙ !

 

Υπογράψτε τους όρους συμμετοχής της Δράσης, εκτυπώστε και  τοποθετήστε την αφίσα στις προθήκες των καταστημάτων σας

 

Η αγορά της Αθήνας δοκιμάζεται καθημερινά. Ουσιαστικά η πρωτεύουσα βιώνει πρώτη τις παραμέτρους της νέας διαμορφούμενης πραγματικότητας.

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε μια προσπάθεια αναστροφής του κακού ψυχολογικού κλίματος, αναγνωρίζοντας την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και την αγωνία των επιχειρήσεων να επιβιώσουν και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και εξαγγέλλει την Δράση : 

 

Πάμε Αθήνα

ΣΥΜΦΕΡΕΙ !

 

Αρωγοί σ’ αυτή την δράση είναι η Νομαρχία Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων.

 

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα έχουν ως διακριτικό γνώρισμα αφίσα με το σύνθημα «Πάμε Αθήνα ΣΥΜΦΕΡΕΙ !» και θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες και των τριών φορέων (Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Νομαρχία Αθηνών, Δήμος Αθηναίων).

 

Όσα καταστήματα αναρτήσουν την αφίσα, δεσμεύονται για μείωση επί του ταμείου των μοναδικών αναγραφόμενων τιμών για το σύνολο των εμπορευμάτων τους, που διατίθενται εντός του καταστήματος.

Επιπλέον μείωση τιμών δεν ισχύει για τα εμπορεύματα που διατίθενται υπό καθεστώς προσφορών, καθώς επίσης και για προϊόντα stock.

 

Εκτυπώστε και  τοποθετήστε την αφίσα στις προθήκες των καταστημάτων σας εφόσον σφραγίσετε το έντυπο "Όροι συμμετοχής της Δράσης" και αποστείλλετε στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών 

 

Συνημμένα αρχεία : Αφίσα, όροι αποδοχής συμμετοχής της Δράσης, Κατάλογος Επιχειρήσεων που συμμετέχουν