Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κουρμούσης
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Με επιτυχία διεξήχθη η 2η ενημερωτική συνάντηση με τον Ειδικό Γραμμ. Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κο Φώτη Κουρμούση, διοργάνωσε την Τετάρτη 6 Ιουνίου, δεύτερη ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου, με θέμα «Οι Τροποποιήσεις και οι νέες απλούστερες διαδικασίες στη λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού - Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών».

 

Ο Ειδικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη μας, για τις επικείμενες τροποποιήσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και πως αυτές μπορούν να τον μετατρέψουν σε ένα χρήσιμο εργαλείο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων. Επιπλέον συζητήθηκε η αντιμετώπιση των συχνότερων προβλημάτων μέχρι σήμερα, στην εφαρμογή του και απάντησε σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις των συμμετεχόντων.

 

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επισημάνθηκαν, είναι οι εξής:

 

 • Υπαγωγή στον εξωδικαστικό προς ρύθμιση και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν έως και 31.12.2017.
 • Ενημέρωση της ΕΓΔΙΧ αναφορικά με την επίτευξη συμφωνίας ή όχι στη διμερή διαπραγμάτευση και μετά την πάροδο των 3 μηνών (σε περίπτωση που επεκταθεί η διαπραγμάτευση και πέραν του χρονικού αυτού διαστήματος).
 • Αντιμετώπιση μικροπιστωτών όταν έχουν ακριβώς ισόποση απαίτηση και οι απαιτήσεις αυτές, αθροιζόμενες με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το 15% της συνολικής οφειλής.
 • Δυνατότητα ομόρρυθμων εταίρων να υποβάλλουν και οι ίδιοι αίτηση για τη ρύθμιση των δικών τους οφειλών, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο επιλέξιμες, ενώ η επιλεξιμότητά τους θα κριθεί στο πρόσωπο της εταιρίας.
 • Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την αμφισβήτηση του ύψους της οφειλής.
 • Παροχή δυνατότητας στους συναρμόδιους υπουργούς να προβλέψουν την τμηματική υποβολή δικαιολογητικών, ούτως ώστε η τυχόν καθυστέρηση της Διοίκησης να εκδώσει κάποια δικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την έναρξη της διαδικασίας, να μην εμποδίζει τον οφειλέτη από το να υποβάλει την αίτηση και να δρομολογήσει τη διαδικασία ρύθμισης, προσκομίζοντάς τα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
 • Επίλυση ζητημάτων αναφορικά με την έδρα του Συντονιστή προς το σκοπό όπως να υφίσταται επαρκής αριθμός Συντονιστών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 • Ρύθμιση αμοιβών Συντονιστών με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
 • Επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος αυτοδίκαιης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά το άρθρο 13 του ν. 4469/2017 από εβδομήντα σε ενενήντα ημέρες.
 • Επέκταση της αυτοδίκαιης αναστολής και σε διοικητικά μέτρα, τα οποία επιβάλλονται συνεπεία της μη πληρωμής των προς ρύθμιση χρεών και τα οποία συνεπάγονται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Επέκταση της λήψης υπόψη της καθαρής παρούσας αξίας σε όλους τους υποχρεωτικούς κανόνες.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή Δημοσίου στις διαπραγματεύσεις και την ψηφοφορία για οφειλές έως 20.000 ευρώ όταν οι πιστωτές είναι μόνον προερχόμενοι από το δημόσιο τομέα.
 • Περιορισμός των συνεπειών των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν από το Δημόσιο με αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης.
 • Επέκταση της αυτοδίκαιης αναστολής εκτέλεσης και στην περίπτωση της διαδικασίας διμερούς διαπραγμάτευσης με το Δημόσιο ή με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Διευκόλυνση της διαδικασίας διορισμού εμπειρογνώμονα από το Δημόσιο, ώστε να μην καθυστερεί η διεκπεραίωση των υποθέσεων, στις οποίες ο διορισμός εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός.
 • Επέκταση της χρήσης της πλατφόρμας σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στην κανονική διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ιδίως αγροτών ή ελεύθερων επαγγελματιών, που όμως επιθυμούν να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους με τους χρηματοδοτικούς φορείς.

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α κος Σταύρος Καφούνης και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κος Φώτης Κουρμούσης, στο τέλος της εκδήλωσης, ανακοίνωσαν τη δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Ε.Σ.Α, που θα παρέχει τις πρώτες οδηγίες και κατευθύνσεις, για θέματα που αφορούν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

 

 

Ο