Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
προστασία Προσωπικών δεδομένων
Εκδηλώσεις

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των Προσωπικών δεδομένων

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Πέντε καυτά ερωτήματα με τις απαντήσεις τους που θα σας απασχολήσουν και θα σας βοηθήσουν!! 

Άμεσος κίνδυνος λόγω άγνοιάς  μας…για τσουχτερά πρόστιμα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  GDPR…στις 25-05-2018.

 

  1. Τι είναι ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR);

Το  (GDPR) General Data Protection Regulation είναι ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός που ήλθε στην ζωή μας από την Ευρώπη και όχι από εγχώρια νομοθεσία όπως κάποιοι πιστεύουν και αφορά τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σε Ευρωπαϊκό έδαφος.

 

  1. Πότε έχουμε έναρξη  Ισχύος του GDPR;

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της Ε.Ε αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια και έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-Μέλη από 25/05/2018 χωρίς την προϋπόθεση κρατικής νομοθεσίας.

Με απλά λόγια ο Ευρωπαϊκός κανονισμσης ﷽﷽﷽﷽﷽﷽.ρασκευαστικ              ουός είναι ήδη Νόμος στην χώρα μας,  εφαρμοστέος από σήμερα και από τις 25-5-2018 θα ασκούνται πρόστιμα σε όσους δεν έχουν εφαρμόσει στις επιχειρήσεις τους αυτόν.

 

  1. Ποιος είναι ο Σκοπός του κανονισμού;

Σκοπός της εφαρμογής είναι η άρση των νομικών ασαφειών και της ανασφάλειας που δημιουργούσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, η ενδυνάμωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων καθώς και η ομοιομορφία του νομικού πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο νόμος αφορά επιχειρήσεις εντός Ε.Ε, αλλά και εκείνες είτε με έδρα την Ε.Ε και τόπο διεξαγωγής επεξεργασίας εκτός Ε.Ε, είτε έδρα εκτός Ε.Ε και τόπο διεξαγωγής επεξεργασίας εντός Ε.Ε.

 

  1. Ποιο είναι το Κριτήριο Εφαρμογής;

Ο Κανονισμός 2016/679 GDPR  έχει εφαρμογή σε όλους τους φορείς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους, κλπ.) που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα και δραστηριότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες.

 

  1. Από ποιον γίνεται ο έλεγχος και ποιες είναι οι κυρώσεις;

Ο έλεγχος γίνεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τους ειδικούς ελεγκτές που διαθέτει σε όλη την Ελληνική επικράτεια.     

Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται αρχικά πρόστιμα ύψους 10.000.000 ευρώ ή 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους (ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο) με κορύφωση πρόστιμα ύψους 20.000.000 ευρώ ή 4% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Επίσης, ορίζεται δικαίωμα αποζημίωσης του υποκειμένου και ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.     

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Εμπορικού Συλλόγου για την έγκαιρη ενημέρωση  των μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζουμε τη διεξαγωγή σχετικής Ημερίδας, με κεντρικό ομιλητή τον ε.α Σφακιανάκη Εμμανουήλ (πρώην Διοικητή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), στην οποία λόγο του τεράστιου ενδιαφέροντος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, γι’ αυτό εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας με Email:info@esathena.gr/ fax:210-3222388 ή Τηλ.210-3221805.