Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
πλαστική σακούλα
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις για τη χρήση Πλαστικής Σακούλας

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σχετικά με την υπ’ αριθ. 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β΄2812/2017) Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίζονται μέτρα και κανόνες για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ και προς αποφυγή λαθών που θα οδηγήσουν σε επιβολή προστίμων, σας διευκρινίζουμε ότι:

 

 1. Από  01.01.2018 παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.
 2. Οι διατάξεις της ανωτέρω αποφάσεως δεν εφαρμόζονται στα περίπτερα και στους εμπόρους που ασκούν υπαίθριο εμπόριο.
 3. Η ανωτέρω απόφαση δεν αφορά τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στους πελάτες τους για την μεταφορά των αγορών τους αποκλειστικά χάρτινες σακούλες.
 4. Επίσης δεν αφορά τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στους πελάτες τους αποκλειστικά πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο των 70 μικρών (μm).
 5. Η ανωτέρω απόφαση αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν στους πελάτες τους, για την μεταφορά των αγορών τους, πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μέχρι 70 μικρών (μm).

 

 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν οι εξής κατηγορίες στις οποίες μπορεί να ανήκετε ή σε μία  ή συνδυαστικά σε περισσότερες από αυτές:

 • Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μm), που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων. Οι σακούλες αυτές δεν υπόκειται σε κανένα τέλος.
 • Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των  50 μικρών (μm). Οι σακούλες αυτές υπάγονται στο περιβαλλοντικό τέλος των 0,03 λεπτών πλέον ΦΠΑ. Το τέλος αυτό αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο ως πρόσθετο είδος “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ”, και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών. Υπόκειται σε ΦΠΑ κανονικού συντελεστή και αποδίδεται, υποβάλλοντας δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους ανά τρίμηνο στην ΑΑΔΕ.
 • Πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρών (μm) συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος. Οι σακούλες αυτές τιμολογούνται με κριτήρια τιμολόγησης της κάθε επιχείρησης, χρεώνονται στον καταναλωτή στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το ποσό της χρέωσης αυτής δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ  αλλά μόνο ο ΦΠΑ.

 

Για  την αποφυγή λαθών και επιβολή προστίμων σας προτείνουμε:

 • Να επιβεβαιώσετε από τον προμηθευτή σας ή από το τιμολόγιο αγοράς, το πλάτος τοιχώματος των πλαστικών σακουλών που διαθέτετε στους πελάτες σας, ώστε να γνωρίζετε σε ποια ή ποιες κατηγορίες ανήκετε.
 • Σε  όποια κατηγορία και να ανήκετε υποχρεούστε σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή να αναρτήσετε πινακίδα με το λεκτικό  «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος 0,03 πλέον ΦΠΑ, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

        Εάν διαθέτετε σακούλες από 50 μέχρι 70 μικρών (μm) ακριβώς από κάτω θα προσθέσετε :

        « Οι πλαστικές σακούλες  50-70 μικρών (μm) χρεώνονται ……πλέον ΦΠΑ» ανάλογα με τη δική σας χρέωση.

 • Κατόπιν συνεννόησης με τον λογιστή - φοροτεχνικό σας και τον τεχνικό συντήρησης των φορολογικών μηχανών σας, θα πρέπει να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες τροποποιήσεις για την αποφυγή των προβλεπόμενων προστίμων που ανέρχονται από 200,00 μέχρι 5.000,00 ευρώ.
 • Δεν θα πρέπει  να προβείτε σε μεγάλες παραγγελίες νέων σακουλών εάν αυτές δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες από την ανωτέρω απόφαση ειδικές σημάνσεις διότι μετά τις 10.06.2018 δεν επιτρέπεται η διάθεση σακουλών χωρίς τις νέες σημάνσεις.