Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
Νόμοι-Αποφάσεις-Π.Δ-Εγκύκλιοι

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών έως 20.000,00 ευρώ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 32320/1841 (επισυνάπτεται) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με την οποία καθορίζεται η μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, για βασικές οφειλές έως 20.000 ευρώ.

 

Επίσης καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο κατά την διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017.